34 INS 28532/2013mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v--v

34INS 28532/2013

'lv-vv' vvv Ivvv lvvvv vlvlvvvlvlvvv-v usn.VSO B30, tisková skupina 105818-6/2016 vsú

Lhůta: 10.07.2016

2 VSOL 115-2016.doc 2016/05/1214:12:59 lng. Kotaba anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce, ID: KOTABA IVO 550720 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kotaba-Ing. anonymizovano Kotaba, Okružní 1309, 73514 Orlová, CZ

ID DS: dyzx465

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.06.201613:49:11

27.06.201613:49:10 27.06.201613:49:11

30.06.201618:23:10

04.07.2016 08:13 01.07.2016 00:16

Pavla Geduldíková 30.06.201618:23:10

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv llvvvlv l Ilvv lvvv 'uv' vv . l-vvvllvlv

34INS 28532/2013 usn.VSO B30, tisková skupina 105818-6/2016 vsú Lhůta: 10.07.2016

2 VSOL 115-2016.doc 2016/05/12 14:12:59 česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SPO45244782 80

Typ DS: PO Číslo věřitele: 1

Česká spořitelna, a.s., O|brachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.06.2016 13:49:14 Pavla Geduldíková 27.06.2016 13:49:14 28.06.2016 00:05:19

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.06.2016 13:49:14 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.201613:49:14 28.06.2016 00:05:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 04.07.2016 08:13 Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

28.06.2016 01 :34

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.nv-v-Iu-I lv l lvl VIII Ivlvlvvvlvvvvv

34INS 28532/2013 B-30 usn. VS, tisková skupina 58521-5/2016 vsú Lhůta: 02.06.2016

2 VSOL 115-2016.doc 2016/05/1214:12:59 Mgr. Veselský Tomáš, advokát, ID: VESELSKTOMÁ 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Veselský-Mgr. Tomáš Veselský, advokát, Korunní 1077/31, 70900 Ostrava, CZ ID DS: r2sye8c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 11:12:42

Romana Lauberová 02.06.2016 11:51 :21

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 11:12:41 02.06.2016 11:12:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 11:51:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 06:48 Kontrolu provedl: Dobrovolná Jana

03.06.2016 01 :29Spisová značkaz34INS 28532/2013

Identifikace dotazu:105818-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.06.2016 11:21 Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

Adresátzľng. Kotaba anonymizovano , nar. Typľ anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce

Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR

Název DS anonymizovano Kotaba, firma: anonymizovano Kotaba-Insolvenční

IČ:

Adresa: V zimnem dole /713, 73512 Orlová-Lazy, anonymizovano

V

Adresátzčeská spořitelna, a.s., IC: 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma: Česká spořitelna, a.s.

IČ: 45244782

Olbraohtova 62/1929, 14000 Praha 4,

Adresa: správce

CZ

ID DS:dyzx465

CZ

Typľprávnioká

ID DS:wx6dkif

IDzKOTABA IVO 550720

Stav DS Přístupná správce

ID:ČESKÁ SPO45244782 80

Stav DS Přístupná lnepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R

Spisová značkaz34INS 28532/2013 Identifikace dotazuz58521-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 10:08 Kontrolu provedlzľeuberová Romana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůID:VESELSKTOMÁ Stav DS Přístupná

Typľadvokát ID DS:r2sye8o

AdresátzMgr. Veselský Tomáš, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS TOMÁŠ VESELSKÝ, firma: Mgr. TOMÁŠ VESELSKÝ, advokát, ev.č. 13465 IČ: 71447466 Adresa: Korunní 31/1077, 70900 Ostrava, CZ

nar. 01.08.1979nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R