33 Odo 963/2002
Datum rozhodnutí: 20.03.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 963/2002-298

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Ing. M. Č., zastoupené JUDr. A. Z., advokátem, proti žalovanému Ing. J. M., zastoupenému JUDr. L. L., advokátem, o zaplacení částky 130 000 Kč s příslušenstvím a vydání věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 363/95, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2002 č. j. 13 Co 304/2002-281 takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2002 č. j.13 Co 304/2002-281, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 6. února 2002 č. j. 26 C 363/95-248, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 20. března 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu