33 Odo 954/2002
Datum rozhodnutí: 06.02.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 954/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce m. O., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému P. L., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 740 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 12 C 48/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. července 2002 č. j. 12 Co 400/2002 - 133, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. července 2002 č. j. 12 Co 400/2002 - 133, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 7. února 2002 č. j. 12 C 48/99 - 110, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalovaný nemá právo na náhradu nákladů a žalobci v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 6. února 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu