33 Odo 927/2005
Datum rozhodnutí: 03.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 927/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně H. Š., proti žalovaným 1) V. H., a 2) Ing. A. D., o splnění povinnosti a zákazu pokračování se stavbou, o zrušení povinnosti podílet se finančně na opravě domu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 34 C 123/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. března 2004, č. j. 14 Co 119/2004-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň - město usnesením ze dne 12. února 2004, č. j. 34 C 123/2003-33, odmítl žalobu žalobkyně ze dne 26. 3. 2003 a rozhodl o nákladech řízení. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11. března 2004, č. j. 14 Co 119/2004-40, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež následně, jak vyplývá z obsahu jejích podání ze dne 21. 3. 2005 a 30. 5. 2005 a z protokolu sepsaného u soudu prvního stupně dne 7. 7. 2005, vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto v důsledku dispozitivního úkonu žalobkyně dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovaným v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Blanka Moudrá,v.r.

předsedkyně senátu