33 Odo 915/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 915/2002-150

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. D., proti žalované Č. p., a. s., o 24.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 15 C 348/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. dubna 2002 č. j. 19 Co 606/2002 109, ve znění usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 2002 č. j. 19 Co 606/2002 - 128 takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. dubna 2002 č. j. 19 Co 606/2002 109 ve znění usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 2002 č. j. 19 Co 606/2002 - 128, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23 ledna 2002 č. j. 15 C 348/2000 - 96, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu