33 Odo 896/2003
Datum rozhodnutí: 18.12.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 896/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobce L. H., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému P. H., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení 315 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 19C 205/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2003, č.j. 18 Co 353/2002-92, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání žalobce směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2003, č.j. 18 Co 353/2002-92, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. června 2002 č.j. 19 C 205/99-70, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ a § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není ve smyslu ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. třeba toto usnesení odůvodňovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu