33 Odo 841/2002
Datum rozhodnutí: 28.11.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 841/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) A. V. a b) J. V., obou zastoupených, advokátem, proti žalované M. D., zastoupené, advokátem, o zaplacení 260 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 177/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2002 č. j. 12 Co 136/2002-119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2002 č. j. 12 Co 136/2002-119, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. ledna 2002 č. j. 10 C 177/2000-99, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť soud prvního stupně při svém rozhodování nebyl vázán právním názorem odvolacího soudu, který zrušil dřívější rozsudek soudu prvního stupně ze dne 30. října 2000 č. j. 10 C 177/2000-36, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalobcům žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Zdeněk Des, v. r.

předseda senátu