33 Odo 721/2002
Datum rozhodnutí: 27.11.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 657 odst. 1 písm. c) předpisu č. 40/1964Sb., § 534 odst. 1 písm. c) předpisu č. 40/1964Sb.
33 Odo 721/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce E. H., zastoupeného, advokátkou, proti žalovanému Ing. P. B., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení 376 364,80 Kč a 1 114 010,98 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 C 278/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. května 2002, č. j. 5 Co 1116/2002-119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 5. 2002, č. j. 5 Co 1116/2002-119, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 2. 2002, č. j. 17 C 278/99-104, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu