33 Odo 704/2002
Datum rozhodnutí: 29.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 704/2002-223

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce MUDr. J. H., proti žalované C. T. v.o.s., zastoupené JUDr. M. R., advokátem, o zaplacení 22 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 264/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. února 2002, č. j. 20 Co 480/2001-206, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2002, č. j. 20 Co 480/2001-206, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 25. 5. 2001, č. j. 5 C 264/98-162 nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.). Sluší se pouze poznamenat, že v pořadí první žalobu zamítající rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 10. 1999 č.j. 5C 264/98-105 byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 12. 2000 č.j. 22 Co 103/2000-137 zrušen výlučně pro tzv. zmatečnostní vadu řízení, takže nelze dovozovat, že by v pořadí druhým rozsudkem rozhodl soud prvního stupně jinak, než v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který jeho dřívější rozhodnutí zrušil (jinak řečeno nezávislé rozhodnutí věci soudem prvního stupně nebylo vyloučeno, omezeno nebo usměrněno tím, že byl povinen vycházet ze závazného právního názoru odvolacího soudu do té míry, že tento právní názor odvolacího soudu byl jedině a výhradně určující pro jeho rozhodnutí ve věci).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná neměla v dovolacím řízení úspěch a žalobci náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. dubna 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu