33 Odo 698/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 698/2003-196

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. J. K., advokátem, proti žalované K., p., a.s., zaplacení částky 157 707,90 Kč, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 5 C 228/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. března 2003 č. j. 17 Co 285/2002-180, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti té části rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. března 2003 č. j. 17 Co 285/2002-180, kterou byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 19. března 2002 č. j. 5 C 228/2000-153, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. září 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu