33 Odo 694/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 694/2003-158

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) D. Č., b) E. K., c) J. H., a d) M. H., všech zastoupených JUDr. B. Š., advokátem, proti žalované o. R., zastoupené JUDr. P. D., advokátem, o zaplacení částky 103 469 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 49/2000, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2002. j. 26 Co 354/2002-143, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 1. března 2002 č. j. 9 C 49/2000-130 uložil žalované, aby zaplatila žalobcům společně a nerozdílně částku 2 285 Kč s 15% úrokem z prodlení od 5. 12. 1997 do zaplacení, žalobu v části, v níž se žalobci domáhali zaplacení další částky 101 184 Kč s 15% úrokem z prodlení od 5. 12. 1997 do zaplacení, zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 6. listopadu 2002 č. j. 26 Co 354/2002-143 rozsudek soudu prvního stupně v napadeném zamítavém výroku a ve výrocích o nákladech řízení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které považují za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a odůvodnili jej tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhli zrušení rozsudku odvolacího soudu i rozsudku soudu prvního stupně a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobci podáním ze dne 23. června 2003 vzali dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. září 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu