33 Odo 693/2003
Datum rozhodnutí: 26.09.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 693/2003-81

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně Š. F., proti žalovanému V. J., zastoupenému JUDr. J. M., advokátem, o zaplacení 54 633 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 6 C 1223/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. února 2003 č.j. 21 Co 320/2002-62, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání žalovaného směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. února 2003 č.j. 21 Co 320/2002-62, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 29. dubna 2002 č.j. 6 C 1223/2001-31, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není ve smyslu ustanovení § 243c odst. 2 o. s. ř. třeba toto usnesení odůvodňovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný neměl v dovolacím řízení úspěch a žalobkyni náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. září 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu