33 Odo 675/2006
Datum rozhodnutí: 30.05.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 675/2006-47

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce JUDr. J. S., proti žalovanému R. P., o zaplacení částky 8.715,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 54/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. října 2005, č. j. Nc 104/2005-24, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27. října 2005, č. j. Nc 104/2005-24, rozhodl k návrhu žalovaného, že soudkyně Okresního soudu v Šumperku JUDr. B. Š. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 8 C 54/2003. Toto usnesení napadl žalovaný dovoláním.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 občanského soudního řádu dále jen OSŘ ). Rozhoduje-li však krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu, nýbrž rozhodnutím soudu nadřízeného (§ 16 odst. 1 OSŘ). Občanský soudní řád ovšem neupravuje funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro který musí být dovolací řízení podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 OSŘ zastaveno (blíže srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14/1997).

Z uvedených důvodů postupoval Nejvyšší soud ČR podle zmíněných ustanovení i v této věci a řízení o dovolání žalovaného zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude ve smyslu 243b odst. 5 věty prvé a § 151 odst. 1 OSŘ rozhodnuto v konečném rozhodnutí o věci.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu