33 Odo 666/2003
Datum rozhodnutí: 25.08.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 666/2003-90

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně Č. p., a.s., proti žalovanému P. S., zastoupenému JUDr. M. K., advokátem, o zaplacení 31 996 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 22 Cm 3243/95, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2002, č. j. 9 Cmo 109/2002-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. 5. 2002, č. j. 9 Cmo 109/2002-58, potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 7. 2001, č. j. 22 C 3243/95-50, jímž bylo jako opožděné odmítnuto odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 3. 2001 č.j. 22 Cm 3243/95-39, a rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Podáním ze dne 26. 5. 2003, které došlo Krajskému soudu v Plzni dne 3. 6. 2003, vzal žalovaný dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále opět jen o.s.ř. ; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni v tomto řízení náklady nevznikly

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. srpna 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková,v.r.

předsedkyně senátu