33 Odo 649/2002
Datum rozhodnutí: 30.10.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb., § 451 odst. 1 písm. e) předpisu č. 40/1964Sb.
33 Odo 649/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobců A/ M. G. a B/ E. G., zastoupených, advokátkou, proti žalovaným 1/ V. O. a 2/ E. O., oběma zastoupeným, advokátkou, o zaplacení 22 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 11 C 86/97, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. dubna 2002, č. j. 26 Co 58/2002-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2002, č. j. 26 Co 58/2002-100, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 24. 10. 2001, č. j. 11 C 86/97-87, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 432b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci nebyli v dovolacím řízení úspěšní a žalovaným žádné náklady v souvislosti s dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2002

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r .

předsedkyně senátu