33 Odo 639/2005
Datum rozhodnutí: 15.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 639/2005-238

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobce Z. H., proti žalované A. J., o zaplacení 73.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 C 134/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. ledna 2004, č. j. 56 Co 99/2003-181, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 1. 2004, č. j. 56 Co 99/2003-181, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2001, č. j. 34 C 134/98-96, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 48.000,- Kč za investované práce v letech 1962 až 1965 do domu Dráhy 430 Brušperk a za práce spojené s výstavbou a adaptací tohoto domu ve výši 25.000,- Kč a rozhodnuto bylo o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech řízení odvolacího.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním. Podáním ze dne 11. 2. 2005 vzal své dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu