33 Odo 534/2006
Datum rozhodnutí: 23.05.2006
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 114b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 534/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobce Ing. Č. M., proti žalované B. M., o zaplacení 34.456,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 119/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2005, č. j. 29 Co 357/2005- 39, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2005, č. j. 29 Co 357/2005- 39, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. června 2005, č. j. 5 C 119/2005-18, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). Dovoláním zpochybněná právní otázka splnění podmínek pro postup soudu podle § 114b o. s. ř. nepatří z hlediska rozhodovací činnosti dovolacího soudu mezi ty, které by dosud nebyly řešeny, a nebyla odvolacím soudem vyřešena v rozporu s hmotným právem (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 8. 2003, sp. zn. 21 Cdo 968/2003, na který sama dovolatelka odkazuje, popř. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 33 Odo 1703/2005, ze dne 18. 8. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2284/2004, ze dne 10. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 718/2004, ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 33 Odo 1107/2004, ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1555/2003, ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1878/2002, či ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 26 Cdo 390/2003, jimiž je prováděn výklad ustanovení § 114b o. s. ř.).

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je aniž se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobci, který by jinak měl právo na jejich náhradu v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2006JUDr. Ivana Zlatohlávková,v.r.

předsedkyně senátu