33 Odo 531/2004
Datum rozhodnutí: 27.05.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 531/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Vladimíra Velenského v právní věci žalobkyně R. P., a. s., zastoupené, advokátkou, proti žalovanému MUDr. J. H. O. C., o zaplacení částky 73.500,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 7 C 88/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2002, č. j. 23 Co 385/2002-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 23. května 2002, č. j. 7 C 88/97-71, ve znění opravného usnesení ze dne 1. srpna 2002, č. j. 7 C 88/97-87, výrokem I. zamítl žalobu, aby žalovanému byla stanovena povinnost zaplatit žalobkyni částku 73.500,- Kč, a výrokem II. rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. října 2002, č. j. 23 Co 385/2002-86, zrušil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dne 6. ledna 2003 osobně u soudu prvního stupně dovolání.

Podáním ze dne 24. 9. 2003, došlým soudu prvního stupně dne 26. 9. 2003, vzal žalovaný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku dispozitivního úkonu žalovaného dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za stavu, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že řízení bylo zastaveno, avšak žalobkyni v této fázi řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2004 JUDr. Blanka Moudrá,v.r.

předsedkyně senátu