33 Odo 50/2003
Datum rozhodnutí: 23.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 50/2003-40

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně P. T. (Č.), s. r. o., zastoupené JUDr. E. Z., advokátem, proti žalované Č. r. O. s. s. z. se sídlem v Č. B., o zaplacení 75 253,90 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 145/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2002 č. j. 54 Co 245/2002 - 25, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2002 č. j. 54 Co 245/2002 - 25, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. června 2002 č. j. 25 C 145/2002 - 12, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř za situace, kdy neúspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2003

JUDr. Kateřina Hornochová,v. r.

předsedkyně senátu