33 Odo 411/2003
Datum rozhodnutí: 22.10.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 411/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobkyně Č. p., a. s., proti žalovanému J. N., o zaplacení částky 122 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 11 C 167/2000 o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. ledna 2003 č. j, 11 Co 370/2002 - 59, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. ledna 2003 č. j. 11 Co 370/2002 - 59, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. května 2002 č. j. 11 C 167/2000 - 20, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalovanému v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. října 2003

JUDr. Kateřina Hornochová,v .r.

předsedkyně senátu