33 Odo 361/2003
Datum rozhodnutí: 19.11.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.




33 Odo 361/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. A., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému Ing. V. S., zastoupenému, advokátem, o určení právní skutečnosti, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 5 C 121/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. října 2002 č. j. 27 Co 313/2002-43, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. října 2002 č. j. 27 Co 313/2002-43, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. června 2002 č. j. 5 C 121/2002, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalovanému v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. listopadu 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu