33 Odo 351/2003
Datum rozhodnutí: 23.07.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 351/2003-89

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně P. e., a. s., zastoupené JUDr. M. Š., advokátkou, proti žalovanému P. H., zastoupenému JUDr. J. P., advokátkou, o zaplacení 64 294,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 33/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2002 č. j. 13 Co 580/2002 - 80, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2002 č. j. 13 Co 580/2002 - 80, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. dubna 2002 č. j. 15 C 33/200 - 62, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalovaný nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalobkyni v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. července 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu