33 Odo 29/2003
Datum rozhodnutí: 03.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 29/2003-127

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně Ing. arch. M. O., zastoupené JUDr. A. Š., advokátkou, proti žalovanému S. m. Č. B., zastoupenému JUDr. F. V., advokátem, o zaplacení 450 044 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 7 C 205/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. září 2002 č. j. 6 Co 1275/2002 - 109, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. září 2002 č. j. 6 Co 1275/2002 - 109, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. března 2002 č. j. 7 C 205/2000 - 87, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalovaný nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalobkyni v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 3. dubna 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu