33 Odo 288/2003
Datum rozhodnutí: 29.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 288/2003-57

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce J. D., zastoupeného JUDr. S. J., advokátem, proti žalovanému P. S., zastoupenému JUDr. J. J., advokátem, o zaplacení částky 295 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 12C 276/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2002 č.j. 8 Co 688/2002-48, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání žalovaného směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2002 č.j. 8 Co 688/2002-48, jímž byl v odvoláním napadené části potvrzen ve věci samé rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. dubna 2002 č.j. 12 C 276/2000-24, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není ve smyslu ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. třeba toto usnesení odůvodňovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný neměl v dovolacím řízení úspěch a žalobci náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu