33 Odo 241/2003
Datum rozhodnutí: 27.05.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 241/2003-41

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně Z. I. s.r.o., zastoupené JUDr. R. K., advokátem, proti žalovanému P. H., o zaplacení 9 999 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 71/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. dubna 2002, č. j. 12 Co 555/2001-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 5. 4. 2002, č. j. 12 Co 555/2001-30, potvrdil usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 5. 11. 2001, č. j. 9 C 71/2000-26, jímž bylo odmítnuto dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 8. 2001, č. j. 12 Co 883/2000-24.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Podáním ze dne 20. 1. 2003 vzal žalovaný dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále opět jen o. s. ř. ; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyni v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. května 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu