33 Odo 172/2003
Datum rozhodnutí: 19.06.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 172/2003-66

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Ž. R., zastoupené JUDr. R. J., advokátkou, proti žalovanému V. G., o zaplacení 144 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 17 C 75/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. září 2002 č. j. 27 Co 281/2002 - 48, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. září 2002 č. j. 27 Co 281/2002 - 48, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 30. dubna 2002 č. j. 17 C 75/2001 - 29, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. června 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu