33 Odo 170/2003
Datum rozhodnutí: 27.03.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 170/2003-69

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně M. H., zastoupené JUDr. J. K., advokátkou, proti žalovanému J. H., zastoupenému JUDr. P. L., advokátem, o vrácení daru vyklizením nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 7 C 103/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. listopadu 2002 č. j. 6 Co 2325/2002-51, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. listopadu 2002 č. j. 6 Co 2325/2002-51, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. května 2002 č. j. 7 C 103/2002-21, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. března 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu