33 Odo 167/2003
Datum rozhodnutí: 21.03.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 167/2003-134

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. M., zastoupeného JUDr. Mgr. V. S., advokátem, proti žalované A. V. B., a. s., zastoupené JUDr. M. T., advokátkou, o zaplacení částky 26 716 Kč, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 1026/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. srpna 2002 č. j. 18 Co 312/2002 - 115, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. srpna 2002 č. j. 18 Co 312/2002 - 115, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Svitavách ze dne 10. dubna 2002 č. j. 4 C 1026/2000 - 99, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně 21. března 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu