33 Odo 1573/2005
Datum rozhodnutí: 06.01.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1573/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce A. E. L., proti žalovaným 1) F. S., 2) R. M., 3) M. L., 4) Ing. R. S., a 5) V. G., o zaplacení částky 135.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 474/2004, o dovolání žalovaných 2) 5) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2005, č. j. 19 Co 350/2005-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 3 (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 13. května 2005, č. j. 17 C 474/2004-56, zamítl žalovanými 2), 3), 4) a 5) vznesenou námitku místní nepříslušnosti soudu.

K odvolání žalovaných 2), 3), 4) a 5) Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. srpna 2005, č. j. 19 Co 350/2005-72, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podali žalovaní 2), 3), 4) a 5) dovolání, které vzali podáním z 16. listopadu 2005 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Situace předvídaná uvedeným ustanovením v této věci nastala, a tak Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. ledna 2006

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu