33 Odo 1479/2006
Datum rozhodnutí: 26.10.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1479/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobce Ing. O. F., proti žalovanému Ing. L. V., o částku 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 18 C 290/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. března 2006, č. j. 57 Co 597/2005-94, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. března 2006, č. j. 57 Co 597/2005-94, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 30. května 2005, č. j. 18 C 290/2003-67, jímž byla žaloba o zaplacení částky 200.000,- Kč s 8 % úrokem z prodlení od 1. 6. 2001 do zaplacení zamítnuta a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 22. 8. 2006 zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení v souladu s § 243b odst. 5 větou druhou o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu