33 Odo 1392/2006
Datum rozhodnutí: 19.10.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1392/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Z. B., proti žalované M. b., a. s., o pozastavení platebního rozkazu a neoprávněné navýšení poplatku z prodlení, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 13 C 311/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. února 2006, č. j. 12 Co 39/2006-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem k jeho odvolání potvrdil usnesení Okresního soudu v Mostě (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 29. listopadu 2005, č. j. 13 C 311/2005-11, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 4. října 2005 i následné podání ze dne 24. listopadu 2005 a rozhodnuto o nákladech řízení.

Podáním ze dne 4. září 2006 vzal žalobce dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Jelikož nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovolání žalobce zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první OSŘ za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. října 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu