33 Odo 135/2003
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 135/2003-58

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. O., proti žalované A. V., zastoupené JUDr. M. N., advokátkou, o zaplacení částky 81 156 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem vedené pod sp. zn. 8 C 45/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. října 2002 č. j. 47 Co 314/2001 41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. října 2002 č. j. 47 Co 314/2001 - 41, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. října 2000 č. j. 8 C 45/99 - 21, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšná žalovaná nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalobci v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. května 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu