33 Odo 1207/2006
Datum rozhodnutí: 26.09.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1207/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně E. D., proti žalovaným: 1) A. C., a 2) M. K., o zaplacení částky 16.264,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 Nc 3210/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. září 2005, č. j. 17 Co 220/2005-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Brně potvrdil usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 10. června 2005, č. j. 4 Nc 3210/2005-15, o odmítnutí podání žalobkyně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Podáním ze dne 2. srpna 2006 vzala žalobkyně dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Jelikož nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovolání žalobkyně zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první OSŘ za situace, kdy žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. září 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu