33 Odo 1023/2002
Datum rozhodnutí: 23.01.2003
Dotčené předpisy:
33 Odo 1023/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Z. I. s.r.o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému M. F., o zaplacení 3 637 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 C 160/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. května 2002 č. j. 11 Co 187/2002-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, které podáním ze dne 9. listopadu 2002, došlým soudu prvního stupně dne 11. listopadu 2002, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nebyly zjištěny. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení §243b odst. 5, § 224 odst. 1 a 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. ledna 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r .

předseda senátu