33 Odo 101/2003
Datum rozhodnutí: 29.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 101/2003-73

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Č. k. p.,, zastoupené Č. p., a. s., proti žalovanému M. T. zastoupenému JUDr. R. J., advokátkou, o zaplacení 30 900 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 71/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. října 2002 č. j. 28 Co 281/2002-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. října 2002 č. j. 28 Co 281/2002-61, kterým byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 21. února 2002 č. j. 20 C 71/2000-41, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 29. dubna 2003

JUDr. Zdeněk Des, v. r.

předseda senátu