33 Nd 99/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř.
33 Nd 99/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka v právní věci žalobkyně Městské části Praha 2 , zastoupené Mgr. Petrem Zachem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 325/7, proti žalovanému T. S. , s místem podnikání v Brně - Žabovřeskách, Kvapilova 2506/4, identifikační číslo 680 70 101, o zaplacení 57.780,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 113 C 5/2013, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ), takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 113 C 5/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1 .

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2013
JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu