33 Nd 98/2007
Datum rozhodnutí: 05.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 98/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci dodatečného projednání dědictví po zůstavitelce J. R., za účasti pozůstalé dcery J. Ch., a pozůstalých synů J. Ď., a J. Ď., všech zastoupených advokátem, vedené u Okresního soudu v U. H. pod sp. zn. D 21/2003, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v U. H. pod sp. zn. D 21/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v L.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 5. dubna 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu