33 Nd 97/2013
Datum rozhodnutí: 30.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
33 Nd 97/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce P. K. , zastoupeného Mgr. Marianem Babicem, advokátem se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 13/13, proti žalované Kooperativě pojišťovně a. s. Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, o 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 223/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 223/2012 se přikazuje Okresnímu soudu v Opavě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2013 JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu