33 Nd 95/2007
Datum rozhodnutí: 04.04.2007
Dotčené předpisy:




33 Nd 95/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci projednání dědictví po J. L., zemřelému, za účasti pozůstalé manželky E. L., pozůstalého syna J. L., a pozůstalé dcery S. P., vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 15 D 1331/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 15 D 1331/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. dubna 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu