33 Nd 94/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

33 Nd 94/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci projednání dědictví po M. V., za účasti pozůstalé dcery M. Š., pozůstalých vnuků I. V a P. V.,, vedené u Okresního soudu v P. pod sp. zn. 25 D 482/2006, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v P. pod sp. zn. 25 D 482/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v O.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu