33 Nd 81/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 81/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci projednání dědictví po I. B., za účasti pozůstalé dcery L. B., pozůstalého vnuka M. B., pozůstalé vnučky K. B., vedené u Okresního soudu v K. pod sp. zn. 31 D 879/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v K. pod sp. zn. 31 D 879/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v K.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu