33 Nd 423/2012
Datum rozhodnutí: 31.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř.
33 Nd 423/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) Z. H. , místem podnikání v Praze 3, Ondříčkova 503/29, a b) J. D. , zastoupených JUDr. Jarmilou Kondelíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Baranova 1518/26, proti žalovanému Unicont Opava s.r.o. , se sídlem v Opavě, Hradecká 646/4, zastoupenému JUDr. Miroslavem Syllou, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Přídolská 481, o 2.398.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 25 C 2/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 25 C 2/2012 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2013
JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu