33 Nd 350/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.33 Nd 350/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně J. B., zastoupené JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 58/31, proti žalované Halla Visteon Autopal s. r. o. se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, identifikační číslo osoby: 269 14 620, zastoupené JUDr. Milošem Hejmalou, advokátem se sídlem Brno, Malinovského nám. 4, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované České pojišťovny a. s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, o zaplacení 213.840,- Kč s příslušenstvím a o měsíční rentu 8.910,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 101/2011, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 101/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu