33 Nd 253/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2,3 o. s. ř.33 Nd 253/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně J. L. , proti žalovanému T. L. , o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 12 C 15/2015, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 12 C 15/2015, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. srpna 2015

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu