33 Nd 251/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: čl. 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Nd 251/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně GEODET-Metelka s. r. o. se sídlem v Jihlavě, Ortenova 4751/9, identifikační číslo 26934051, zastoupené JUDr. Lubošem Komůrkou, advokátem se sídlem v Jihlavě, Benešova 1304/8, proti žalované ASK-REAL, s. r. o. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 2029/124, identifikační číslo 60755083, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Majakovského 1517/10, o zaplacení částky 24.079,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 C 497/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 C 497/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, neobsahuje toto usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Václav Duda
předseda senátu