33 Nd 200/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: čl. 12 odst. 2 o. s. ř.33 Nd 200/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci řízení o pozůstalosti po J. D., zemřelé 13. 1. 2015, za účasti L. T. , a J. S., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 D 84/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 D 84/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Tachově.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, neobsahuje toto usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Václav Duda
předseda senátu