33 Nd 159/2013
Datum rozhodnutí: 19.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.33 Nd 159/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, proti žalovanému Statutárnímu městu Brnu, zastoupenému JUDr. Jitkou Stanoeovou, advokátkou se sídlem v Brně, Chládkova 1219/3, o 52.122,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 517/2009, o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 517/2009 se přikazuje Městskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. června 2013


JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu