33 Nd 145/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř.
33 Nd 145/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. A. Č., zastoupeného JUDr. Alexandrem Klimešem, advokátem se sídlem Mělník, Jiráskova 228/2, proti žalovanému J. P. , zastoupenému JUDr. Janem Rothem, advokátem se sídlem Praha 1, Týnská 21, o zaplacení 54.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 262/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 262/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu