33 Nd 144/2013
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
33 Nd 144/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně nezletilé M. H. , zastoupené kolizním opatrovníkem Magistrátem města Ústí nad Labem, proti žalovanému nesvéprávnému M. D. , zastoupenému opatrovnicí Ž. H., za účasti matky Ž. H. , jako shora, o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 36/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 36/2012 se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2013


JUDr. Pavel K r b e k
předseda senátu