33 Nd 110/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 110/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce L. J., proti žalované J. J., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v N. J. pod sp. zn. 8 C 184/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v N. J. pod sp. zn. 8 C 184/2006, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v B.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu